Florins historia

Florins glasmästeri och Förgyllaraffär grundades 1883 av Per Rasmusson Florin. Familjeföretaget bedrev sin rörelse på Södra Långgatan fram till 1948. Den nye ägaren
Sverker Persson förestod därefter företaget under namnet Florins Eftr. i ytterligare 32 år.

År 1980 förvärvade Håkan Rydén och Lennart Sundqvist verksamheten. Med ramverkstad och konstnärsbutik på Södra Långgatan och glasmästeri på Tjärhovet delades företaget under mitten av 90-talet. Glasmästeriet, Florins Eftr. Galleri Gardena AB under ledning av Lennart och Gustaf Sundqvist, expanderade och etablerade sig inom fastighetsservice och fönsterrenovering.

Expansionen tog ytterligare fart när fastighetsföretaget PJN blev huvudägare 2004. Företaget bytte då namn till Florins Eftr. Sverige AB. och flyttade in i nya lokaler på Södra vägen 62. Kontor öppnades 2005 i Oskarshamn och 2008 förvärvades även Kalmar Nya Glasmästeri.

Bildgalleri

Se bilder från renoveringen av vårt huvudkontor i Kalmar genom att klicka här.